WORLD WIDE BIZCOM SRL
Adresa Str. UNIRII nr. 19
localitatea Zalău, județul Sălaj
Cod postal: 450047
CUI: 40913443
J31/564/2019
Tel: 0769633333
Email:
Web: www.bizcom.ro

Politica de Confidentialitate

1. Introducere

Confidentialitatea datelor dvs. este importanta. Informatiile colectate de bizcom.ro sunt strict legate de navigarea pe acest site, care ne ajuta sa intelegem comportamentul utilizatorilor si la imbunatatirea serviciilor oferite.

2. Operatorul datelor dvs.

WORLD WIDE BIZCOM SRL (cu sediul in Zalau, Salaj, Str. UNIRII nr. 19, avand cod de identificare fiscala 40913443, fiind inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J31/564/2019) colecteaza şi prelucreaza mai multe categorii de date personale ceea ce în conformitate cu legislaţia în domeniul protecţiei datelor, ne califică drept operator al acestor date cu caracter personal.​

3. Contextul legislativ

Conform cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare denumit „Regulamentul GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizati prin utilizarea site-ului nostru, a serviciilor noastre sau in legatura cu activitatea noastra, in acord cu prevederile Regulamentului GDPR.

Pentru mai multe detalii privind continutul acestei norme juridice, va rugam sa accesati urmatorul link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

4. Cum colectam si procesam informatiile dvs. personale

4.1 Informatii personale pe care ni le oferiti:

Putem colecta, stoca si utiliza urmatoarele tipuri de date personale:

Date colectate pe site-urile WORLD WIDE BIZCOM SRL:

informatii despre computerul dvs. si despre vizitele si utilizarea acestui site web (inclusiv adresa dvs. IP, locatia geografica, tipul si versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizarile de pagina si caile de navigare ale site-ului);
informatiile pe care ni le furnizati la crearea Conturilor pe site (inclusiv informatiile dvs. de contact);
informatiile pe care ni le furnizati in scopul de a va abona la notificarile prin e-mail si / sau buletine de stiri (inclusiv numele si adresa dvs. de e-mail);
informatiile continute in sau legate de orice comunicare pe care ne-o trimiteti sau trimiteti prin acest site (inclusiv corespondenta cu noi, continutul comunicarii si datele asociate cu comunicarea);
publicatiile, blogurile, interviurile, opiniile, comentariile etc.

4.2. Ce se intampla daca nu ne dati datele dvs.

In functie de datele si scopurile colectarii, va puteti bucura de acest site sau de o parte din serviciile oferite de Operator, fara a ne furniza datele dvs. personale sau consimtamantul dvs. sau puteti sa introduceti numai cantitatea minima de informatii. Cu toate acestea, unele informatii personale sunt necesare pentru ca site-ul nostru sa va poata furniza serviciile pe care le-ati achizitionat sau le-ati solicitat si sa va autentificati, astfel incat sa stim ca sunteti dvs. si nu altcineva. Puteti gestiona datele comunicate de dvs. si va puteti retrage oricand acordul exprimat pentru comunicarile comerciale.

5. Scopurile datelor dvs. cu caracter personal

Datele cu caracter personal transmise prin intermediul acestui site si/sau colectate prin alte mijloace conform art. 4.1 sau din surse publice vor fi utilizate in scopurile specificate in aceasta Politica de confidentialitate. In functie de relatiile pe care le avem sau dorim sa le avem cu dvs., putem folosi datele dvs. personale in urmatoarele scopuri:

daca ne-ati contactat prin intermediul acestui site sau in alt mod, va putem procesa numele, datele de contact, locatia si alte informatii pe care ni le-ati furnizat pentru a va putea raspunde la intrebari, pentru a organiza intalnirea, convorbirea telefonica sau alte comunicari;
atunci când o Persoană vizată se înscrie, solicită sau este invitată pentru realizarea de materiale video/audio/foto, pentru apariția Persoanei vizate în și/sau participarea la înregistrări, pentru difuzarea sau publicarea în orice mod a fotografiilor, înregistrărilor video, înregistrărilor audio sau înregistrărilor audiovizuale și, în general, pentru comunicarea publică a materialelor pentru anumite scopuri jurnalistice, artistice și/sau literare;
in scopuri jurnalistice, atunci când dreptul la liberă exprimare, astfel cum este prevăzut de legislația în vigoare, prevalează asupra dreptului la imagine sau la viață privată al Persoanei vizate;
atunci când o Persoană vizată: (a) transmite Societății orice formular, document, ori informație cu privire la interacțiunile și/sau tranzacțiile sale cu Societatea; sau (b) folosește sau achiziționează produsele Societății; sau (iii) încheie, execută și finalizează un contract (inclusiv de muncă sau la distanță) cu Societatea;
atunci când o Persoana vizată solicită să fie contactată de Societate, să fie inclusă într-un email sau alte liste cu date de corespondență, ori atunci când Persoana vizată răspunde la solicitarea Societății pentru furnizarea de Date cu caracter personal suplimentare;
atunci când o Persoană vizată interacționează cu Societatea prin intermediul platformelor online;
atunci când Societatea acționează în vederea prevenirii sau investigării unei suspiciuni de fraudă, activități ilegale, omisiuni sau a unui comportament necorespunzător referitor la relația unei Persoane vizate cu Societatea sau alte persoane fizice/juridice;
în scopuri publicitare, în vederea comunicării cu Persoana Vizată prin canalele pe care aceasta le-a aprobat în prealabil pentru a o ține la curent în legătură cu activitatea Societății, prin transmiterea de newsletter, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile, produsele și tehnologiile Societății, precum și despre evenimente și proiecte ale Societății sau pentru sondaje în rândul clienților, campanii de marketing sau alte activități;
atunci când Societatea respectă ori acționează conform unei solicitări a oricărei autorități sau instituții publice competente sau când răspunde solicitărilor de informații din partea acestora;
atunci când o Persoană vizată trimite Datele sale cu caracter personal ori Datele cu caracter personal ale unei terțe persoane (de exemplu, informații despre membrii familiei sale și/sau angajați etc.) către Societate, indiferent de motiv;
în scopul respectării hotărârilor judecătorești și exercitării și/sau apărării drepturilor Societății;
în orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus.

Totodata, daca sunteti vizitator al site-ului nostru, putem procesa prin cookie-uri si semnalizatoare web adresa dvs. IP, locatia geografica, tipul si versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de referinta, durata vizitei, fisierele log, interactiunile cu site-ul nostru web si cu campaniile noastre online, datele colectate automat despre dvs. sau dispozitivul dvs. in conformitate cu aceasta Politica de confidentialitate, informatiile pe care le-ati furnizat prin intermediul formularului de site sau serviciile achizitionate (valoarea, data, surse de date, note si remarci) pentru a efectua cercetari de marketing si pentru a analiza caracteristicile vizitatorilor acestui site, pentru a evalua impactul comunicarii noastre de marketing si pentru a o adapta la tendintele detectate, pentru a planifica viitoarele noastre activitati de marketing, pentru a pregati analiza noastra de business, pentru a personaliza serviciile si comunicarile pentru dvs., pentru a orienta publicitatea sau pentru a oferi marketing direct a acelorasi sau a unor produse si servicii similare. De asemenea, daca sunteti abonatul nostru la newsletter, puteti primi materialele noastre de marketing, va putem procesa datele personale pe care ni le-ati furnizat pentru a distribui materiale promotionale, putem face anunturi despre adaugiri si modificari privind serviciile noastre, putem personaliza acest site si comunicarea noastra de marketing pentru dvs., va putem trimite notificari prin e-mail (de exemplu despre ofertele noastre), putem trimite buletine de stiri si revistele noastre de e-mail (ne puteti informa in orice moment daca nu mai sunteti interesat de aceste materiale) sau va putem trimite comunicari de marketing referitoare la activitatea noastra despre care credem ca ar putea fi de interes pentru dvs.

6. Categoriile de destinatari către care se pot transmite datele personale colectate

Nu dezvăluim datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră, cu excepția cazurilor descrise în această Politică sau în notificări separate furnizate în legătură cu anumite activități. Va putem partaja datele cu caracter personal in următoarele împrejurări si catre urmatorii destinatari:

Către autoritățile guvernamentale sau de aplicare a legii, dacă suntem obligați să facem acest lucru prin lege;
De asemenea, va putem partaja datele cu caracter personal cu instanțe de judecata, autorități de reglementare sau avocați sau alte persoane daca se dovedește necesar in mod just in vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept in justiție sau a unui drept natural, sau in scopul unui proces de soluționare alternativa, confidențiala a diferendelor;

Cu excepția celor detaliate mai sus, noi nu vom divulga, comercializa sau împrumuta vreodată niciuna dintre datele dvs. personale vreunui terţ fără a vă anunța, sau, dacă este cazul, fără a obține în prealabil consimțământul dvs.

7. Drepturile dvs.

Regulamentul GDPR ofera anumite drepturi persoanelor vizate, dupa cum urmeaza:

a. Dreptul la informare si de acces la datele dvs, ceea ce inseamna ca puteti solicita o confirmare din partea operatorului daca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care va privesc si in caz afirmativ, acces la datele respective, precum si la informati privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

b. Dreptul de interventie asupra datelor, constand in posibilitatea de a obtine la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea, restrictionarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a dateor inexacte, a datelor care nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau atunci cand va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea.

c. Dreptul la rectificarea (corectarea) datelor dvs. personale prelucrate de noi daca acestea sunt inexacte sau nu mai corespund realitatii.

d. Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat” presupune dreptul de a solicita stergerea datelor care va privesc, in anumite circumstante, precum: (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimtamantului dvs., iar acesta a fost retras.

e. Dreptul la restrictionarea prelucrarii, presupune dreptul de a solicita incetarea prelucrarii in anumite circumstante, precum: (i) dvs. contestati exactitatea datelor pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date si (ii) datele dvs. au fost prelucrate ilegal, iar dvs. va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.

f. Dreptul la portabilitatea datelor, ceea ce inseamna ca atunci cand este fezabil din punct de vedere tehnic,,vom putea – la cererea dvs.- sa va furnizam datele personale sau sa le transmitem direct unui alt operator. Daca accesul nu poate fi furnizat intr-un interval de timp rezonabil, va vom furniza o data la care informatiile vor fi transmise.

g. Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia particulară în careva aflati. . Totodată aveti dreptul de a va opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele să fie prelucrate în scopuri comerciale sau de marketing direct efectuat de catre Operator.

h. Alte drepturi garantate de dispozitiile legale in materie:

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, bazate exclusiv pe prelucrarea automata inclusiv crearea de profiluri;
dreptul de a vă adresa justiţiei, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege;
dreptul de a fi notificat de catre Operator privind breșe de securitate care au/ar putea avea impact asupra datelor persoanelor vizate.

In vederea exercitarii drepturilor mentionate mai sus, persoanele vizate vor transmite o cerere scrisa, semnata si datata, prin posta la sediul operatorului sau electronic, la adresa de email a responsabilului cu protectia datelor . Persoana vizată va primi un răspuns în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună de zile de la primirea acesteia.

8. Pastrarea datelor cu caracter personal

Datele dvs. personale sunt stocate de catre STORMBITE ENTERTAINMENT SRL-D pe serverele sale. Datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost primite sau atunci când solicitați ștergerea datelor, prin exercitarea dreptului de a fi uitat. Fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestei sectiuni, vom pastra informatii si documente (inclusiv documente electronice) care contin date cu caracter personal:

in masura in care suntem obligati sa facem acest lucru prin lege;
in cazul in care informatiile / documentele sunt relevante pentru orice procedura judiciara in curs sau potentiala; si
pentru a stabili, exercita sau apara drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informatii altor persoane in scopul prevenirii fraudei).

9. Modificari ale politicii privind confidentialitatea

Este posibil sa actualizam acest document de informare prin publicarea unei noi versiuni pe acest site web.

Avand in vedere ca legile privind protectia datelor cu caracter personal, interpretarile organelor de stat, recomandarile autoritatilor de supraveghere se schimba si se imbunatatesc la anumite intervale de timp , este posibil ca aceasta notificare privind confidentialitatea si conditiile de utilizare sa se schimbe si ea. Ne rezervam dreptul de a modifica in orice moment, din orice motiv si fara notificare acest document de informare. Orice modificare a politicii noastre de confidentialitate va fi afisata pe aceasta pagina, astfel incat sa fiti constienti de politicile noastre. Dispozitiile continute in prezentul document inlocuiesc toate anunturile sau declaratiile anterioare privind practicile noastre de confidentialitate si termenii si conditiile care guverneaza utilizarea acestui site web.

10. Site-urile terte parti

Acest site poate include hyperlinkuri si detalii despre site-urile web ale unor terte parti. Nu avem niciun control si nu suntem responsabili pentru politicile si practicile de confidentialitate ale unor terte parti.

11. Despre cookie-uri

Asa cum este valabil pentru cele mai multe dintre site-urile web, acest site colecteaza automat anumite informatii si le stocheaza in fisierele jurnal. Acestea includ adresele Protocolului Internet (IP), locatia geografica a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare si alte informatii despre vizitarea acestui site, de exemplu, paginile vizualizate. Aceste informatii sunt utilizate pentru a imbunatati acest site web si, datorita acestei imbunatatiri constante, pentru a servi mai bine utilizatorilor nostri. Adresa dvs. IP poate fi, de asemenea, utilizata pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest site, pentru a analiza tendintele, pentru a urmari navigarea unui utilizator pe site si pentru a colecta informatii demografice, pentru a ne ajuta sa intelegem preferintele vizitatorilor si nevoile acestora.

Distribuie pe social media: